ITÁLIE ARCHANDĚLA MICHAELA, zápisky z expedice

Soukromá expedice do Itálie se vydařila. Nazval jsem jí „po stopách archanděla Michaela a Langobardů.“ Začínala minulou sobotu v historickém městě Pavia, která byla centrem Langobardie (dnes Lombardie), kterou založil germánský kmen Langobardů na zbytcích Římské říše. Mimochodem, Langobardi odešli do Itálie z území dnešní Moravy, u Kyjova archeologové odkryli obří langobardské pohřebiště s 250 hroby z 5. století našeho letopočtu.

Korunovační krypta v Pavii

V centru Pavie dodnes stojí kousek od obří barokní katedrály nenápadný langobardský kostel archanděla Michaela ze 7. století, který patří mezi nejstarší v Itálii. Probíhaly v něm slavnostní korunovace a zasvěcovací obřady langobardských králů. Zdejší královskou železnou korunou, vykovanou z kusu meteoritu, byl v roce 1355 korunován i náš císař Karel IV. při návštěvě nedalekého Milána.

Mystická Meluzína na langobardské svatyni v Pavii

Další italské putování vedlo do románského opatství San Galgano v Toskánku, kde podle legendy požádal archanděl Michael bojovného rytíře Galgana, aby zarazil svůj válečný meč do skály na vrcholu hory a stal se pokojným poustevníkem. Kámen se zaraženým mečem je zde vidět pod skleněným poklopem dodnes. Právě zde čerpali středověcí trubadúři inspiraci pro mýtus o Artušovi, kdy se snažili adaptovat starý keltský sluneční mýtus pro potřeby nastupujícího křesťanství.

Meč v kameni na kopci San Galgano

Toskánsko toho může z té doby nabídnout více, třeba úchvatné románské opatství San Antimo nebo volně přístupné termální lázně Petriolo na břehu řeky. A taky zapomenutou středověkou vesnici Roccatederighi, vestavěnou do obřích skalisek s energií Draka na vrcholu hory s výhledem až na Korsiku. A kouzelné barokní Montalcino, kde ve všech restauracích nabízejí skvělé červené víno Brunello, pěstované na okolních kopcích. Zdejší kostel na náměstí stojí na tak silné energetické zóně, že se vám motá hlava i bez degustace vína. Pro ubytování v Toskánsku doporučuji farmu Pereti, kterou vedou čeští majitelé. Je to z ní 50 minut autem na divoké pláže v přírodní rezervaci u Grossetta, kde rostou staré cypřišové lesy, netknuté od doby Etrusků.

Klášter San Antimo

Při přejezdu od Ligurského moře (teploty vody 14 °C) k Jadranu (15°C) jsme navštívili i čarodějnické město Benevento, kde se až do středověku tajně uchoval helénský kult bohyně Isis a uctívání posvátných hadů. Langobardi tady využili sloupy římského Isidina chrámu ke stavbě své katedrály. Tohle horské město a jeho přežívající čarodějné zvyky mě zaujaly natolik, že o tom vytvořím samostatný článek.

Trajanův oblouk v Beneventu – antická mysteria zde přecházejí ve středověké čarodějnictví

Nemohl jsem opomenout ani moji oblíbenou normanskou katedrálu v Trani, která stojí přímo na břehu moře v místech bývalého Neptunova chrámu. Hlavní loď je teď uzavřená kvůli rekonstrukci, podzemní románská krypta ale přístupná zůstává. Její výzdoba plná zvířat a slunečních motivů ukazuje, jak rané křesťanství navazuje na gnostické a manichejské vlivy, které pak ve Středomoří zformovaly katarské hnutí.

Nejkrásnější italská katedrála stojí v Trani

Velkolepé finále putování pak přinesl poloostrov Gargano a velkolepá jeskynní svatyně v Monte Sant´ Angelo, středověkém městě na vrcholku „Andělské hory“, která se vypíná do výšky 800 metrů přímo nad Jaderským mořem. Nepřekvapí, že zdejší jeskyně jsou opět zasvěcené archandělu Michaelovi, který se tu prý opakovaně zjevoval – a citlivější poutníci ho zde vnímají stále.  

Podzemní svatyně archanděla Michaela

Ve zdejším skalním komplexu s mimořádně meditativní energií konali své obřady už Etruskové, jejich nástupci Římané zde měli svatyni slunečního boha Mitry. Raně křesťanští Langobardi tady zřídili nekropoli svých králů a němečtí císaři obestavěli jeskyně románskou klenbou. V Monte San Angelo jsme tak symbolicky završili putování od lagobardského korunovačního kostela v Pavii po stopách archanděla Michaela až na Gargano.

Pokud byste chtěli na podobný okruh vyrazit se mnou společně, velmi rád tam doprovodím malou skupinku zájemců. Tedy pokud vám nebude vadit, že z Prahy a zpět najezdíme skoro 4 tisíce kilometrů.

Dračí vesnice Roccatederighi v Toskánsku