EXKURZE V KVĚTNU

sobota 30. dubna od 18:00 – Noc ohňů / Beltine v Českém ráji, https://www.facebook.com/events/4975346029250248,, http://www.slovanskykruh.cz/2022/04/slovanska-noc-ohnu-v-ceskem-raji-pozvanka/

neděle 1. května od 15:00 do 16:30 – Prvomájové zahrady Petřína, https://www.facebook.com/events/5204086252991741, http://www.peterbartal.cz/akce/prvomajove-zahrady-petrina

pondělí 9. května od 17.30 do 19:30 – večerní výlet do skalní rezervace Peliny
https://www.facebook.com/events/666974977733135

sobota 21. května od 11:00 do 17:00 – Menhiry pod Špičákem u Kounovských řad, celodenní expedice, níže fotografie od Martina Trojana, který bude mým spolu-průvodcem http://www.peterbartal.cz/akce/menhiry-pod-spicakem-u-kounovskych-rad

neděle 22. května od 14:30 do 16:00 – Divoká Šárka – komentovaná exkurze na slovanské hradiště nad Prahou http://www.peterbartal.cz/akce/divoka-sarka-skaly-a-hradiste

středa 25. května od 18:00 do 20:00 – Praha ve znamení Blíženců – astro vycházka s projektem AstroPraha

ZMĚNA – neděle 29. května – klášter PORTA COELI (Brána Nebes) u Tišnova, pak vystoupáme na sousední posvátnou horu Květnice s podzemními nalezišti ametystů

neděle 5. června – ranní obřad na římské svatyni Hradisko a dopolední přednáška (Jan Kroča – posvátná místa Moravy a iniciační poutní stezky) na festivalu Radosti a života pod Pálavou: https://www.festival-radosti.cz/

předběžné plány na červen:

zřícenina kláštera ROSA COELI (Růže Nebes) v Dolních Kounicích + dva okolní kopce s předkřesťanskou kultovní tradicí

posvátná hora Říp

grálová místa kolem hradu Karlštejn

oslava letního Slunovratu

Honzovy pozvánky na duben 2022

  1. dubna – Komentovaná procházka po zahradách Břevnovského kláštera https://www.peterbartal.cz/akce/brevnovsky-klaster

2. dubna od 15:00 – Posvátné kopce Zebín a Železný u Jičína – odpolední výlet, https://www.peterbartal.cz/akce/zebin-a-zelezny-vrch-v-ceskem-raji

3. dubna od 15.00 – konstelace na historická témata na hradišti Libice u Poděbrad https://www.facebook.com/events/385081579781340/

9. dubna – Celodenní výlet do Teplic včetně historického centra, návštěvy lázní a výstupu na Doubravský hrad s projektem AstroPraha.cz, 11:00 až cca 18:00, pro detaily si napištee na info@astropraha.cz https://www.facebook.com/events/743507903687926 https://www.facebook.com/events/743507903687926

10. dubna od 10:00 – Výstup na Bořeň u Bíliny, největší čedičovou horu střední Evropy, zasvěcenou Perunovi, sraz v 10:00 na hlavním Mírovém náměstí v Bílině u kašny. https://www.facebook.com/events/645440313183700

15. dubna od 15:00 – Velký pátek v Panenském Týnci a okolních energetických místech, https://www.facebook.com/events/1644867162513038

16. dubna – energetická místa Prokopského údolí v Praze, odpolední exkurze 15:00 až 17:30https://www.peterbartal.cz/akce/prokopske-udoli-a-butovicke-hradiste

17. dubna od 12:00 do 16:00 – polodenní výlet do pohoří Chřiby na jižní Moravě – kopec Modla, Andělská skalka, Čertovo sedlo a další zajímavá místa kolem hradu Buchlov, celkem 6 km pěšky pro zdatnější poutníky, sraz na parkovišti pod hradem Buchlov, příspěvek 400 Kč. https://www.facebook.com/events/2825820814378825

18. dubna – od 11:00 do 15:00 – polodenní výstup na Klášťov, posvátnou horu Keltů a Slovanů u Vizovic, příspěvek 400 Kč, sraz na hlavním parkovišti v obci Ploština u Vysokého Pole, není třeba se hlásit dopředu

22. dubna od 19:00 do 21:00 – Tajemství večerního Vyšehradu, https://www.peterbartal.cz/akce/vecerni-vysehrad

23. dubna od 14:00 do 15:30 – astro vycházka Prahou ve znamení Býka – památky Dolních Chaber včetně interiéru románského kostela, s projektem Astropraha.cz

23. dubna od 17:30 do 20:00 – večerní výstup na magickou horu Oblík u Loun v předvečer svátku sv. Jiří, kterému byl dříve vrchol hory zasvěcený, https://www.facebook.com/events/704019424370788

sobota 30. dubna – Noc ohňů v Českém ráji – veřejný obřad ve slovanském a keltském duchu s bubnováním a posvátným ohněm v centru Kairos, https://www.facebook.com/events/4975346029250248

neděle 1. května – prvomájová exkurze po zahradě Kinských a západní skalnaté části Petřína, https://www.peterbartal.cz/akce/prvomajove-zahrady-petrina

Příspěvky na akce se obvykle pohybují od 250 Kč do 500 Kč podle délky a náročnosti, pro rodiny a větší skupiny dle domluvy.

Kteroukoliv z mých akcí si můžete objednat v jiném termínu jako soukromý výlet pro vaši rodinu, skupinu přátel nebo jako zážitkový event pro firmu.

ITÁLIE ARCHANDĚLA MICHAELA, zápisky z expedice

Soukromá expedice do Itálie se vydařila. Nazval jsem jí „po stopách archanděla Michaela a Langobardů.“ Začínala minulou sobotu v historickém městě Pavia, která byla centrem Langobardie (dnes Lombardie), kterou založil germánský kmen Langobardů na zbytcích Římské říše. Mimochodem, Langobardi odešli do Itálie z území dnešní Moravy, u Kyjova archeologové odkryli obří langobardské pohřebiště s 250 hroby z 5. století našeho letopočtu.

Korunovační krypta v Pavii

V centru Pavie dodnes stojí kousek od obří barokní katedrály nenápadný langobardský kostel archanděla Michaela ze 7. století, který patří mezi nejstarší v Itálii. Probíhaly v něm slavnostní korunovace a zasvěcovací obřady langobardských králů. Zdejší královskou železnou korunou, vykovanou z kusu meteoritu, byl v roce 1355 korunován i náš císař Karel IV. při návštěvě nedalekého Milána.

Mystická Meluzína na langobardské svatyni v Pavii

Další italské putování vedlo do románského opatství San Galgano v Toskánku, kde podle legendy požádal archanděl Michael bojovného rytíře Galgana, aby zarazil svůj válečný meč do skály na vrcholu hory a stal se pokojným poustevníkem. Kámen se zaraženým mečem je zde vidět pod skleněným poklopem dodnes. Právě zde čerpali středověcí trubadúři inspiraci pro mýtus o Artušovi, kdy se snažili adaptovat starý keltský sluneční mýtus pro potřeby nastupujícího křesťanství.

Meč v kameni na kopci San Galgano

Toskánsko toho může z té doby nabídnout více, třeba úchvatné románské opatství San Antimo nebo volně přístupné termální lázně Petriolo na břehu řeky. A taky zapomenutou středověkou vesnici Roccatederighi, vestavěnou do obřích skalisek s energií Draka na vrcholu hory s výhledem až na Korsiku. A kouzelné barokní Montalcino, kde ve všech restauracích nabízejí skvělé červené víno Brunello, pěstované na okolních kopcích. Zdejší kostel na náměstí stojí na tak silné energetické zóně, že se vám motá hlava i bez degustace vína. Pro ubytování v Toskánsku doporučuji farmu Pereti, kterou vedou čeští majitelé. Je to z ní 50 minut autem na divoké pláže v přírodní rezervaci u Grossetta, kde rostou staré cypřišové lesy, netknuté od doby Etrusků.

Klášter San Antimo

Při přejezdu od Ligurského moře (teploty vody 14 °C) k Jadranu (15°C) jsme navštívili i čarodějnické město Benevento, kde se až do středověku tajně uchoval helénský kult bohyně Isis a uctívání posvátných hadů. Langobardi tady využili sloupy římského Isidina chrámu ke stavbě své katedrály. Tohle horské město a jeho přežívající čarodějné zvyky mě zaujaly natolik, že o tom vytvořím samostatný článek.

Trajanův oblouk v Beneventu – antická mysteria zde přecházejí ve středověké čarodějnictví

Nemohl jsem opomenout ani moji oblíbenou normanskou katedrálu v Trani, která stojí přímo na břehu moře v místech bývalého Neptunova chrámu. Hlavní loď je teď uzavřená kvůli rekonstrukci, podzemní románská krypta ale přístupná zůstává. Její výzdoba plná zvířat a slunečních motivů ukazuje, jak rané křesťanství navazuje na gnostické a manichejské vlivy, které pak ve Středomoří zformovaly katarské hnutí.

Nejkrásnější italská katedrála stojí v Trani

Velkolepé finále putování pak přinesl poloostrov Gargano a velkolepá jeskynní svatyně v Monte Sant´ Angelo, středověkém městě na vrcholku „Andělské hory“, která se vypíná do výšky 800 metrů přímo nad Jaderským mořem. Nepřekvapí, že zdejší jeskyně jsou opět zasvěcené archandělu Michaelovi, který se tu prý opakovaně zjevoval – a citlivější poutníci ho zde vnímají stále.  

Podzemní svatyně archanděla Michaela

Ve zdejším skalním komplexu s mimořádně meditativní energií konali své obřady už Etruskové, jejich nástupci Římané zde měli svatyni slunečního boha Mitry. Raně křesťanští Langobardi tady zřídili nekropoli svých králů a němečtí císaři obestavěli jeskyně románskou klenbou. V Monte San Angelo jsme tak symbolicky završili putování od lagobardského korunovačního kostela v Pavii po stopách archanděla Michaela až na Gargano.

Pokud byste chtěli na podobný okruh vyrazit se mnou společně, velmi rád tam doprovodím malou skupinku zájemců. Tedy pokud vám nebude vadit, že z Prahy a zpět najezdíme skoro 4 tisíce kilometrů.

Dračí vesnice Roccatederighi v Toskánsku

Exkurze v březnu a dubnu 2022

5. března od 15:00 – Kutná Hora alchymistická – spolu s Ivanem Truksou z www.AlchymiQ.cz http://www.peterbartal.cz/akce/kutna-hora-alchymisticka

21. března od 17:00 – oslava prvního jarního dne s www.slovanskýkruh.cz na Branických skalách

https://www.facebook.com/events/263360715988665?

25. března od 18:00 – Kouzlo večerního Vyšehradu https://www.peterbartal.cz/akce/vecerni-vysehrad

27. března – Praha ve znamení Berana – astrovycházka s www.astropraha.cz

  1. dubna – Procházka po zahradách Břevnovského kláštera https://www.peterbartal.cz/akce/brevnovsky-klaster

2. dubna od 15:00 – Posvátné kopce Zebín a Železný u Jičína – odpolední výlet

3. dubna – od 15.00 historické konstelace na hradišti Libice u Poděbrad

9. dubna – Výlet do Teplic včetně historického centra, návštěvy lázní a výstupu na Doubravský hrad s www.astropraha.cz

10. dubna od 10:00 – Výstup na Bořeň u Bíliny, největší čedičovou horu střední Evropy, zasvěcenou Perunovi (na snímku)

15. dubna od 15:00 – Velký pátek v Panenském Týnci a okolních energetických místech

17. dubna – celodenní výlet do pohoří Chřiby na jižní Moravě, bude upřesněno

18. dubna – polodenní výstup na Klášťov, posvátnou horu Keltů a Slovanů u Vizovic

23. dubna od 15:00 – výstup na magickou horu Oblík u Loun v předvečer svátku sv. Jiří

Královská obora a Pražský Hrad

Do konce února plánuju ještě dvě exkurze po posvátné architektuře Prahy ve spolupráci s organizátorem Petrem Bartalem.

V neděli 20. února vyrazíme do královské obory za alchymistickými stavbami císaře Rudolfa II.

V neděli 27. února si prohlédneme mystické stavby architekta Plečnika na 3. nádvoří Pražského Hradu, zejména na Svatojiřskou fontánu, Býčí schodiště a .Orlí fontánu.

Více informací a přihlášky na http://www.peterbartal.cz/lektori/jan-kroca

POZVÁNKY NA ÚNOR 2022

Středa  26. ledna přeložena – exkurzi Prahou ve znamení Vodnáře překládáme na 9. února

Neděle 30. ledna – Anežský klášter včetně interiérů a okolní gotické čtvrti, sraz v 15:00 u Obecního domuhttp://www.peterbartal.cz/akce/anezsky-klaster-a-hastalska-ctvrt

Středa 2. února – oslava slovanského svátku Hromnice na Branických skalách, více na www.slovanskykruh.cz, sraz v parku Dobeška v 17:00

Středa 9. února – Praha ve znamení Vodnáře – astro vycházka, sraz v 18:00 u kašny Národního muzea

Sobota 12. února – Vyšehrad a jeho menhiry – sraz v 15:00 na tramvajové zastávce Výtoň, vstupné 250 Kč. http://www.peterbartal.cz/akce/vysehrad-a-jeho-menhiry

Neděle 13. února – před-Valentýnská exkurze po stopách Marie Magdaleny – sraz v 15:00 na tramvajové zastávce Čechův most. V barokní rotundě Marie Magdaleny nás čeká zpěv Moniky Obermajerové, vstupné 300 Kč. http://www.peterbartal.cz/akce/marie-magdalena

Středa 23. února – Praha ve znamení Ryb – astro vycházka, sraz v 18:00 na metru Můstek u prodejny Baťa

V neděli 20. února vyrazíme do královské obory za alchymistickými stavbami císaře Rudolfa II.

http://www.peterbartal.cz/akce/kouzelny-park-stromovka

Neděle 27. února – Pražský Hrad architekta Plečnika – sraz v 15:00 na tramvajové zastávce Pražský Hrad

http://www.peterbartal.cz/akce/prazsky-hrad-architekta-plecnika

Pozvánky na začátek ledna 2022

V pondělí 3. ledna se podíváme na rok 2022 z pohledu tradiční astrologie a hlavně Tarotu, každý z účastníků přednášky dostane možnost soukromého výkladu karet pro svůj dotaz.

https://www.peterbartal.cz/akce/co-nam-radi-karty-a-hvezdy-na-rok-2022

V sobotu 8. ledna se vypravíme na novoroční procházku na Nový Svět a Hradčany.

http://www.peterbartal.cz/akce/novorocni-novy-svet-a-hradcany

V sobotu 15. ledna vyjedeme na exkurzi na energetická místa Panenského Týnce a na sousední zříceninu hradu Žirotín, který historicky souvisí se vznikem klášterního areálu na místě bývalé slovanské svatyně. Sraz ve 14:00 v parku před nedostaveným chrámem v centru Panenského Týnce.